Skip to main content

Laurie de Zwart

Adviseur Onderzoek
06 24 46 36 65

Impactcyclus: de basis van impact

Wil je als organisatie of als samenwerkingsverband impactgericht werken? Impactgericht werken zorgt voor focus, geeft ruimte voor samenwerking en geeft een breder beeld van de werkzaamheden van een Bibliotheek of multi functiionele organisatie of accommodatie (MFO of MFA). Maar hoe ga je aan de slag? De Impactcyclus geeft houvast in het hele proces.

Drie fases van de Impactcyclus:

  1. Strategie: bepaal wat je wilt bereiken
  2. Meten: verzamel de benodigde data
  3. Maximaliseren: analyseer en interpreteer de resultaten

Als organisatie kun je inzoomen op een fase uit de cyclus of binnen die fase een onderdeel. Of je kiest voor het implementeren van alle fases. De hele cirkel. Deze stap vraagt een groter veranderproces richting impactgericht werken (langere doorlooptijd en maximale impact).

Waar kunnen we je bij helpen?

Hieronder zie je ons aanbod bij elke fase van de Impactcyclus. Elke fase vraagt om specifieke kennis, expertise en instrumenten. De adviseurs van Rijnbrink helpen je om keuzes te maken.

FASE: STRATEGIE

FASE: METEN

FASE: MAXIMALISEREN

Voor wie?

De Impactcyclus helpt organisaties, programmateams en samenwerkingsverbanden die impactgericht willen werken aan maatschappelijk opgaven. Wil je meer hierover weten? Neem contact op met Laurie de Zwart, adviseur onderzoek.

Meer weten? Stel je vraag aan een adviseur:

Modai van Aken

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Jeroen Popelier

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Monic Gierveld

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Minke ter Stal

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Rob de Bie

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Laurie de Zwart

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving