Skip to main content

Laurie de Zwart

Adviseur Onderzoek
06 24463665

Verander met de verandertheorie

Met een verandertheorie kun je de impactdoelstellingen van je organisatie of samenwerkingsverband bepalen én inzicht krijgen in de activiteiten die nodig zijn om ze te behalen. Het geheel van impactdoelstellingen, effecten en benodigde activiteiten heet de Effectketen. De Effectketen fungeert als een stip op de horizon en laat zien hoe je stap voor stap de impactdoelstellingen bereikt. Wil je richting bepalen? De verandertheorie helpt  met de verandering.

Een verandertheorie:

  • geeft richting aan je organisatie en/of samenwerkingsverband;
  • helpt om je impactdoelen te bepalen én te behalen;
  • geeft inzicht in ‘doen we de juiste dingen’?
  • zorgt voor draagvlak bij medewerkers en teams om de impactdoelen te bereiken;
  • zorgt voor wederzijds begrip en verbetert de samenwerking met partners;
  • helpt in de verschuiving van de verantwoording van uitleen- en bezoekcijfers naar impact maken in maatschappelijke opgaven;

Wat zijn de processtappen?

  1. Samen de doelen en kaders van het project bepalen.
  2. Introductie impactgericht werken: dezelfde taal leren spreken.
  3. Impactdoel en effectketens ontwikkelen.
  4. Eindoplevering project (mogelijk startpunt verdieping).

Voor wie?

Werken met een verandertheorie is geschikt voor zowel de hele organisatie (verandertheorie op organisatieniveau) als binnen de organisatie op project- en programmaniveau. Ook is de verandertheorie toepasbaar in samenwerkingsverbanden (bijvoorbeeld in samenwerking met jeugdzorg, welzijnsorganisaties, gemeente). De samenwerking versterkt zowel het werken aan eigen organisatiedoelen als aan de overkoepelende doelen en thema’s.

Praktische informatie

Doorlooptijd project : 1-6 maanden*
Adviseur Onderzoek : 20 – 40 uur*
Provinciale subsidie : Ja, informeer naar de mogelijkheden
Impactcyclusfase : Strategie (bekijk de Impactcyclus)
Achtergrondinformatie : 1. Themapagina Impact (Bnetwerk)
2. Werken aan impact (Gelders Bibliotheeknetwerk)
3. Met Gemeente in gesprek – IMPACT Community Biebtbieb
* Doorlooptijd en procesbegeleiding afhankelijk van intake, kaders en doelen.

Procesbegeleider | Laurie de Zwart:

Het allermooist van zo’n proces vind ik dat er meer grond ontstaat voor samenwerking tussen medewerkers van verschillende organisaties. Niet de eindoplevering maar de reis ernaartoe brengt mensen en organisaties samen.

Dat zorgt voor meer wederzijds begrip. Mensen weten elkaar sneller te vinden en werken beter samen aan één gemeenschappelijk doel. Dat is niet van tevoren vast te leggen, maar zie je gaandeweg gebeuren. Heel waardevol!

Meer weten? Stel je vraag aan een adviseur:

Modai van Aken

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Jeroen Popelier

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Monic Gierveld

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Minke ter Stal

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Rob de Bie

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Laurie de Zwart

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving