Skip to main content
Minke ter Stal, adviseur impact en data - Rijnbrink

Minke ter Stal

Adviseur Impact en data
06 45 10 49 25

Meetplan: inzicht in effecten

Hoe weet je als bibliotheek of multifunctionele organisatie of accommodatie (MFO, MFA) of je producten en programma’s het gewenste effect hebben bij de doelgroep? Door de impact van jouw inspanningen te meten. De adviseurs helpen hoe je dat aanpakt; door samen met jou een meetplan op te stellen. In dat plan staat het effect dat je wilt bereiken, hoe en welke indicatoren meten, bij wie, wanneer en hoe vaak je dat het beste doet. Staat het meetplan? Dan geeft dat houvast in richting.

Waarom een meetplan opstellen?

 1. Het laat zien hoe je de door jou beoogde effecten meetbaar maakt.
 2. het helpt om keuzes te maken in wat je waarover wil weten.
 3. Het geeft inzicht in of je bereikte wat je wilde bereiken.

Wat zijn de processtappen?

 1. Samen stellen we vast welke effecten je bij wie wil meten.
 2. We bepalen samen de methodiek:
  • Welke data hebben we nodig?
  • Wat is daarvan beschikbaar uit bestaande bronnen?
  • Hoe vaak en wanneer gaan we gegevens verzamelen?
 3. Als dat nodig is, bespreken we wat het betekent om het meetplan uit te voeren en maken we een taakverdeling.
 4. Oplevering van het meetplan.

Voor wie?

Deze dienst is voor medewerkers van bibliotheken, MFO’s en MFA’s zoals programmamakers en programmalijncoördinatoren die data willen inzetten om impactgerichter te werken.

Praktische informatie

Doorlooptijd project : 1-3 maanden *
Adviseur Onderzoek : 10-40 uur*
Provinciale subsidie : Ja, informeer naar de mogelijkheden
Impactcyclusfase : Fase: Meten (Bekijk de impactcyclus)
Achtergrondinformatie :

*Afhankelijk van de opdracht

Minke ter Stal, Adviseur Onderzoek:

“Ik vind het mooi om te zien dat steeds meer bibliotheken naar manieren zoeken om hun doelstellingen te meten en impactgerichter te werken. Daar help ik ze graag bij! Met het meetplan kunnen ze vervolgens zelf verder om de effecten van hun inspanningen te meten en hiervan te leren en vervolgens hun diensten aan te passen.”

Meer weten? Stel je vraag aan een adviseur:

Modai van Aken

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Jeroen Popelier

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Monic Gierveld

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Minke ter Stal

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Rob de Bie

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving

Laurie de Zwart

Adviseur Team Educatie, Cultuur en Samenleving